naam ingevuld.
\n"; if(empty($_POST['email'])) $error .= "U heeft geen email ingevuld.
\n"; if(empty($_POST['opmerking'])) $error .= "U heeft geen adres of opmerkingen ingevuld.
\n"; //Extra checks if(!empty($_POST['email']) and !preg_match('/^[A-Za-z0-9._-]+@[A-Za-z0-9._-]+\.[A-Za-z]{2,6}$/', $_POST['email'])) $error .= "U heeft een ongeldig emailadres ingevuld.
\n"; // Controleren of er iets niet correct is ingevuld. Zo ja, dan geven we een foutmelding. if( $error ) { echo "

Formulier is niet volledig ingevuld:

\n"; echo "

" . $error . "

"; } // Zijn de gegevens juist, dan kunnen we beginnen met het verzenden. else { //------------------------------------------- // Bericht naar TenFingers //------------------------------------------- $berichtTP = "=============================\n Naam: " . $_POST['naam'] . "\n Emailadres: " . $_POST['email'] . "\n Opmerking: " . $_POST['opmerking'] . "\n\n Ipadres: " . $ip . "\n"; //------------------------------------------- // Bericht naar bezoeker //------------------------------------------- $berichtklant = "Beste " . $_POST['naam'] . "\n Bedankt voor de bestelling \n Met vriendelijke groet, \n\n Ruud de Grood Project Mona Lisa "; //------------------------------------------- // Emailverzending naar klant //------------------------------------------- @mail($_POST['email'],"Opmerking Ruud de Grood project Mona Lisa",$berichtklant,"From: " .$emailtompeters); //------------------------------------------- // Emailverzending naar Tom Peters //------------------------------------------- if (@mail($emailtompeters,"bestelling Mona Lisa Opmerking geplaatst op website",$berichtTP,"From: " . $_POST['achternaam'] . " <" . $_POST['email'] . ">")) { echo "

Beste " . $_POST['naam'] . ",

"; echo "

Bedankt voor uw bestelling

"; echo "

Een bevestiging hiervan is verstuurd naar het door u ingevoerde e-mailadres: " . $_POST['email'] . "
U ontvangt de CD zo spoedig mogelijk.

\n"; echo "Ruud de Grood Project Mona Lisa

"; } else { // Zo niet, dan geven we een foutmelding. echo "

Formulier niet goed ingevuld

\n"; echo "

De email kon niet verzonden worden, email mij direct via info@tenfingers.nl

\n"; } } } // Wanneer er niets verzonden wordt of wanneer er een foutmelding is, formulier weergeven if( (!empty($error)) or $_SERVER['REQUEST_METHOD'] != "POST" ) { //------------------------------------ // Variabelen opvragen en in het formulier zetten //------------------------------------ $naam = isset($_POST['naam']) ? $_POST['naam'] : ''; $email = isset($_POST['email']) ? $_POST['email'] : ''; $opmerking = isset($_POST['opmerking']) ? $_POST['opmerking'] : ''; ?>

* Verplichte invulvelden